Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

  • Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu internetowego kontraktosh.pl jest Kontrakt OSH J. Gut, W. Haman, R. Zych Sp. j. z siedzibą w Warszawie ul. Niedźwiedzia 12 B, 02-737 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230869, NIP: 521-32-20-739, Regon: 015287895. tel. 22/853-74-51, mail: ksiegarnia@kontraktosh.pl
  • Cele przetwarzania:

- sprzedaż produktów oferowanych przez Kontrakt-OSH -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- rozpatrzenie reklamacji - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawny obowiązek ciążący na Administratorze – (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

- wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Kontrakt-OSH. 
  • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
  • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi dostawy produktów
  • Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Użytkownicy, którzy założyli konto w sklepie kontraktosh.pl mają prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto lub je edytować m.in. cofnąć lub zaznaczyć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną; W momencie usunięcia konta, konto zostanie zlikwidowane, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte.
  • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Kontrakt-OSH z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl