Regulamin Sklepu

Regulamin obowiązuje od 25.05.2018

Regulamin zakupów w księgarni internetowej kontraktosh.pl

 1. Sklep internetowy kontraktosh.pl prowadzi Kontrakt OSH J. Gut, W. Haman, R. Zych Sp. j. z siedzibą w Warszawie ul. Niedźwiedzia 12 B, 02-737 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230869, NIP: 521-32-20-739, Regon: 015287895.                                                                                                     
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do Kontrakt OSH z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych dostępnych na stronie sklepu internetowego kontraktosh.pl.
 4. Zamawiający jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”.
 5. Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu kontraktosh.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.
 6. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne online lub kartą płatniczą - zamówienie zostanie przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący, następujący bezpośrednio po dniu uznania rachunku bankowego Kontrakt OSH.
 7. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą otrzymania automatycznego potwierdzenia zamówienia.
 8. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego kontraktosh.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 9. Kontrakt OSH zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 10. Kontrakt OSH zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. Nie dotyczy to zamówień już złożonych.
 11. Maksymalny czas realizacji zamówienia (wysłania przesyłki do Zamawiającego) wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie (do 10 dni).
 12. Kontrakt OSH nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Zamawiającego.
 13. Kontrakt OSH pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt dostawy przesyłki do Zamawiającego według następujących stawek: 
  1. odbiór osobisty 0zł 
  2. Poczta Polska przelew przedpłata 8zł, 
  3. Poczta Polska pobranie 17zł 
  4. Kurier przelew przedpłata 19zł, 
  5. Kurier pobranie 32zł
 14. Koszty przesyłki, wyrażone są w kwotach brutto.
 15. Promocje dostępne w sklepie internetowym kontraktosh.pl nie łączą się ze sobą.
 16. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.
 17. Płatność za zamówiony towar  w zależności od dokonanego przez Zamawiającego wyboru przy składaniu zamówienia może nastąpić:
  1. za pobraniem przy odbiorze towaru
  2. przelewem na konto Kontrakt-OSH: PKO Bank Polski SA Oddział 16 w Warszawie
   nr konta: 95 1020 1169 0000 8402 0303 5730
  3. przelewem elektronicznym online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU

 18. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Kontrakt OSH ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 19. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy, fragmenty audiobooków i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej kontraktosh.pl są własnością Kontrakt OSH i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 20. Zamawiający, który nabył jakiekolwiek produkty (w tym audiobooki i ebooki) w sklepie internetowym kontraktosh.pl może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem na użytek własny, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z Kontrakt OSH.
 21. Wszelkie produkty dostępne w sklepie internetowym kontraktosh.pl – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 22. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Kontrakt OSH drogą mailową na adres ksiegarnia@kontraktosh.pl
 23. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Nabywca będący konsumentem, może odstąpić od zakupu towaru zamówionego w sklepie internetowym kontraktosh.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem odstąpienia od zakupu jest odesłanie na własny koszt przesyłki kompletnej i nie noszącej śladów użytkowania na adres Kontrakt-OSH ul. Niedźwiedzia 12B, 02-737 Warszawa z dopiskiem „zwrot" oraz wysłanie informacji o odstąpieniu od zakupu towaru na maila ksiegarnia@kontraktosh.pl. Kontrakt-OSH dokona zwrotu ceny produktu na konto wskazane przez Zamawiającego.  Zwrotowi nie podlega koszt odesłania przedmiotu do sklepu internetowego.
 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 25. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 
  1. Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu internetowego kontraktosh.pl jest Kontrakt OSH J. Gut, W. Haman, R. Zych Sp. j. z siedzibą w Warszawie ul. Niedźwiedzia 12 B, 02-737 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230869, NIP: 521-32-20-739, Regon: 015287895. tel. 22/853-74-51, mail: ksiegarnia@kontraktosh.pl
  2. Cele przetwarzania:
   1. sprzedaż produktów oferowanych przez Kontrakt-OSH -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   2. rozpatrzenie reklamacji - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawny obowiązek ciążący na Administratorze – (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   3. wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Kontrakt-OSH. 
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi dostawy produktów
  6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Użytkownicy, którzy założyli konto w sklepie kontraktosh.pl mają prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto lub je edytować m.in. cofnąć lub zaznaczyć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną; W momencie usunięcia konta, konto zostanie zlikwidowane, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte.
  8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Kontrakt-OSH z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

26. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.11.2020r.

27. Kontrakt OSH zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.kontraktosh.pl.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl